top of page

Acerca de

HOTEL CHMELNICE

HOTEL CHMELNICE

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE

s vlastní koupelnou

RODINNÉ POKOJE

RODINNÉ POKOJE

s vlastní koupelnou

SVATEBNÍ APARTMÁ

SVATEBNÍ APARTMÁ

s vlastní koupelnou, vanou a terasou

HOTEL CHMELNICE

Hotel Chmelnice nabízí pohodlné a kvalitní ubytování v 10 nadstandardně zařízených, vkusných a moderních pokojích s celkovou ubytovací kapacitou 21 lůžek (+ přistýlky). Součástí každého pokoje je vlastní koupelna, smart TV, klimatizace, trezor. Vybírat můžete ze dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky nebo s rozkládací sedačkou nebo svatební apartmá. Apartmá se kromě velké pohodlné postele může pyšnit také vlastní terasou či vanou s hvězdnou oblohou.

Náš hotel nemá recepci a využívá bezkontaktní check-in. Správa celé rezervace probíhá online. Check-in provedete pomocí jednoduché aplikace Alfréd, kde naleznete všechny informace ohledně vašeho pobytu a můžete zde také zaplatit jak ubytování, tak i ostatní služby. Všechny podrobnější informace ohledně ubytování vám budou zaslány do e-mailu.

Součástí hotelu je restaurace, minipivovar a pivní lázně.

Cena ubytování zahrnuje snídani v naší restauraci, která se podává formou rautu.

Pondělí až pátek: 7:30-10:00

Sobota, neděle, svátky: 8:30-10:00

Check in: od 15:00

Check out: do 10:00

 

HOTEL CHMELNICE
chmelnice_3loga_edited.png
PENSION CHMENICE
PENSION CHMELNICE

PENSION CHMELNICE

Dvoulůžkové pokoje

Dvoulůžkové pokoje

s vlastní koupelnou

Rodinné pokoje

Rodinné pokoje

s vlastní koupelnou

Apartmány s vlastní kuchyní

Apartmány s vlastní kuchyní

a vlastní koupelnou

PENSION CHMELNICE

Náš pension nemá recepci. Jedná se o samoobslužné ubytování.

 

Platba i check-in probíhají online, před příjezdem, přes aplikaci Alfréd nebo Vámi využívaný rezervační server.

 

Aplikace Alfréd Vám po zarezervování pokoje přijde do e-mailu nebo lze otevřít v jakémkoliv internetovém prohlížeči na adrese https://app.myalfred.cz. Pro přihlášení použijete kód rezervace, který Vám bude zaslán do e-mailu.

Po vyplnění ubytovacích listů a zaplacení pobytu se Vám v aplikaci Alfréd zobrazí PIN kód.

Tento kód Vám bude po dobu Vašeho pobytu sloužit k otevření hlavních dveří, dveří od pokoje a brány k parkovišti. Parkování na soukromém parkovišti je v ceně ubytování.

 

K otevření brány zadávejte: číslo PINU+zvoneček

K otevření ostatních dveří: číslo PINU+ mřížka

 

Check-in 15:00

Check-out 10:00  

 

Snídaně se podávají v HOTELU Chmelnice, ten se nachází vedle Lidlu na ulici Palackého 115.

Snídaně jsou ve všední dny od 7:30 – 10:00 v restauraci, o víkendu a ve svátek od 8:30 – 10:00.

ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Ubytování v Hotelu nebo Pensionu Chmelnice Napajedla si můžete rezervovat telefonicky na čísle +420 730 896 799 (po-pá 8:00-16:00), e-mailem recepce@hotelchmelnice.cz nebo v našem on-line systému níže.

STORNO PODMÍNKY

  • Zrušení zdarma 14 dní před příjezdem

  • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

  • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem

UBYTOVACÍ ŘÁD

K okamžitému ukončení pobytu ze strany pronajímatele může dojít při hrubém porušení ubytovacího řádu, překročení povoleného počtu ubytovacích osob či při vandalismu. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout ubytování problémovému hostovi na základě předchozí zkušenosti.

 

Ubytovací řád:

1.      Ubytované osoby jsou povinny se řídit ubytovacím řádem a vyvěšenými protipožárními směrnicemi.

2.      Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se prokáže potvrzením rezervace, vyplní všechny požadované údaje a provede online check-in. Pokud host u online check-inu neuvede platné údaje dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je Hotel/Pension Chmelnice oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem na zákon o místních poplatcích pro české občany 565/1990 a na zákon o pobytu cizinců na území ČR 326/1999 Sb.

3.      Úhradu za ubytování je host povinen provést před příjezdem online platbou nebo předem převodem na účet dle platného ceníku, popřípadě dle platné smlouvy nebo potvrzené objednávky, případně uhradit ubytování na místě.

4.      Osoba mladší 18 let se může ubytovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5.      Check-in je od 15 hod. Případné brzké ubytování je nutné dohodnout předem, vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

6.      Check-out je do 10 hod., jinak může být účtován příplatek.

7.      22.00 hod. - 6.00 hod. je nutné dodržovat noční klid. Za rušení nočního klidu je pokuta 3000 CZK.

8.      Úklid pokojů se provádí vždy po odjezdu hosta a pak při pobytu delším, než 6 dnů, to znamená sedmý den.

9.      Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj/apartmán, než ten, ve kterém byl ubytován.

10.   Využívání areálu během pobytu je na vlastní zodpovědnost klienta.

11.   Všichni hosté musí dbát o pořádek, čistotu a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z budovy či jakkoli zasahovat do elektrické sítě či jiné instalace.

12.   Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedocházelo k poškození budovy a jejího vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.

13.   Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v objektu.

14.   Cenné věci a větší finanční obnosy si ubytovaný nosí sebou. Hotel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku hosta.

15.   V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5000 CZK.

16.   Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zavřít dveře apartmánu.

17.   V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor hotelu je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

18.   Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit recepci hotelu.

19.   Pronajímatel budovy neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.

20.   V objektu a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma těch, které slouží k osobní hygieně (tj. holící strojek, vysoušeč vlasů apod.) a nízko-příkonových spotřebičů (tj. notebook, el. nabíječka).

21.   Hostům je přísně zakázáno v ubytovacím zařízení nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich použití. Nesmí se držet, přechovávat nebo vyrábět psychotropní látky (pokud se nejedná o léky předepsané lékařem). Nesmí se manipulovat s otevřeným ohněm.

22.   Psi a ostatní zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze po předchozím schválení recepce. Cena se účtuje dle platného ceníku a po prokázání nezávadného zdravotního stavu zvířete.

23.   Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí apartmánů.

24.   Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů dle platných předpisů.

25.   Při zranění je možno použít lékárničku, která je umístěna na chodbě.

26.   V případě, že host způsobí svým neopatrným chováním spuštění požárního poplachu, bude mu po předložení výpisu požární stanice naúčtována náhrada v plné výši.

27.   Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

28.   Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, májí hotel a pension Chmelnice právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. 

ubtovac řád
gdpr

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem hotelu „Hotel Chmelnice“ (dále jen „hotel“) – společností Handy corp. s.r.o., IČO: 26931109, se sídlem Pod Kalvárií 126, 763 61 Napajedla (dále jen „ubytovatelem“) a hostů, kterým ubytovatel poskytuje přechodné ubytování v hotelu a současně takovým osobám, které projeví o přechodné ubytování v hotelu zájem (dále jen „host“).

 

1.2.Uzavřením smlouvy o ubytování mezi ubytovatelem a hostem ve smyslu ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), na jejímž základě ubytovatel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na sjednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v hotelu, se host zavazuje za ubytování a související služby zaplatit cenu dle aktuálního ceníku ubytovatele, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o ubytování a těchto obchodních podmínkách (dále také jen „smlouva“).

 

1.3.Uzavřením smlouvy se host zavazuje dodržovat práva a povinnosti ubytovaného dle těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele https://www.hotelchmelnice.cz/.

 

2. Objednání a rezervace ubytování

 

2.1.Objednání ubytování a souvisejících služeb lze učinit písemnou formou e-mailem na recepce@hotelchmelnice.cz, nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách ubytovatele. Objednat ubytování lze i telefonicky, avšak v takovém případě je objednávka považována za přijatou až po jejím následném písemném potvrzení ze strany hosta.

 

2.2.Objednávka musí obsahovat následující informace:

a)      jméno a příjmení hosta,

b)      termín ubytování,

c)      kontaktní údaje hosta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail,

d)     počet osob a požadavky na související služby.

 

2.3.Host má možnost před odesláním objednávky překontrolovat uvedené informace a tyto informace doplnit nebo změnit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky uděluje host souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím formuláře na webových stránkách host potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a rozhodne o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

2.4.Po obdržení objednávky ze strany hosta jedním z výše uvedených způsobů ubytovatel objednávku zpracuje a potvrdí v podobě potvrzení o rezervaci, ve kterém budou uvedeny platební podmínky. Potvrzením objednávky ze strany ubytovatele dochází k uzavření smlouvy o ubytování v rozsahu uvedeném v potvrzení o rezervaci. Ubytovatel je oprávněn objednávku rovněž odmítnout nebo navrhnout hostovi její úpravu.

 

.

2.5.Host je rovněž oprávněn provést objednávku pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. V případě, že host neprovádí objednávku pro sebe, zavazuje o tom ubytovatele vždy předem informovat a současně třetí osobě poskytnout nezbytné podklady pro jednání s ubytovatelem, kterými třetí osoba doloží, že objednávka ubytování byla provedena v její prospěch. Pokud tuto povinnost host nesplní, ubytovatel má možnost od smlouvy o ubytování odstoupit. V takovém případě se smlouva ruší od počátku, a to vyjma těch ustanovení, která směřují k ochraně práv a nároků ubytovatele (například právo na náhradu škody, ušlého zisku a sjednaných smluvních pokut). Tyto obchodní podmínky se v plném rozsahu použijí i na vztah ubytovatele a osoby, pro kterou bylo hostem ubytování sjednáno, v takovém případě je host povinen takovouto třetí osobu předem s obchodními podmínkami seznámit.

 

2.6.Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou se řídí těmito obchodními podmínkami a aktuálním ceníkem dostupným prostřednictvím webových stránek ubytovatele. Stanoví-li smlouva něco jiného než tyto obchodní podmínky, použije se smlouva.

 

3. Ceny ubytování a platební podmínky

 

3.1.Cena ubytování je stanovena podle aktuálního ceníku ubytovatele. Aktuální ceník
je dostupný prostřednictvím webových stránek ubytovatele a na vyžádání v recepci hotelu. Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v závislosti na změně právních a zejména daňových předpisů, a stejně tak v důsledku tzv. „vyšší moci“, pokud takové okolnosti nastaly v době od přijetí objednávky. V takovém případě je ubytovatel povinen hosta na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit,
a to nejpozději před ubytováním.

 

3.2.Cena za ubytování je splatná dle platebních podmínek uvedených v potvrzení rezervace
a hradí se v plné výši k okamžiku nástupu. V případě prodlení hosta s úhradou platby za ubytování má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy.

 

3.3.Ubytovatel může hostovi nabídnout zvýhodněnou cenu ubytování při variantě platby ceny ubytování předem. V případě, že si host zvolí tuto variantou, ubytovatel může předem požadovat uhrazení až plné ceny ubytování (dále jen „záloha“). Host je v takovém případě povinen uhradit zálohu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v potvrzení rezervace. V případě objednávky ubytování prostřednictvím webového formuláře, má přímo host možnost volby zvýhodněné ceny ubytování, pokud je tato možnost aktuálně v nabídce ubytovatele.

 

3.4.Rezervace ubytování se stává závaznou po uhrazení zálohy. Úhradou se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha hostem řádně a včas uhrazena, vyhrazuje si ubytovatel právo odstoupit od smlouvy o ubytování a rezervaci zrušit.

 

3.5.Pokud ubytovatel uvádí ve své nabídce slevu z původní ceny, tak platí vždy cena po slevě. Slevy nelze vzájemně kombinovat.

 

3.6.Ubytovatel může požadovat zaplacení vratné kauce ve výši měsíční platby za ubytování. Vratná kauce je určena pro krytí možných škod způsobených hostem v hotelu nebo, k úhradě dlužných částek, poplatků z prodlení a jiných nároků ubytovatele vůči ubytovanému. Nároky ubytovatele vůči ubytovanému mohou být hrazeny z této vratné kauce. Ubytovatel se zavazuje vratnou kauci, resp. její částku zbývající po uspokojení nároků ubytovatele, vrátit ubytovanému v hotovosti při řádném předání apartmánu ubytovaným, případně bezhotovostním převodem na účet ubytovatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání apartmánu ubytovaným.

 

4. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 

4.1.Od smlouvy o ubytování a rezervace ubytování je host oprávněn odstoupit nejpozději 14 dní před nástupem k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je v takovém případě povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy platí host poplatek za zrušení smlouvy o ubytování (dále jen „storno poplatek“) ve výši ceny pobytu, pokud k odstoupení od smlouvy došlo nejpozději 14 dní před sjednaným počátkem ubytování, nedohodnou-li se ubytovatel s hostem jinak.

 

4.2.V případě, že se host nedostaví k ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo rezervace ubytování, a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši odpovídající ceně jednodenního ubytování. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu k ubytování s dostatečným předstihem ubytovatele informoval, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v odst. 2.1 těchto obchodních podmínek.

 

5. Ubytování hostů

 

5.1.Host ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi ubytovatele. Počet hostů osob ve sjednaném apartmánu odpovídá počtu osob, který byl uveden v potvrzení rezervace, popřípadě ve smlouvě o ubytování. Případnou změnu počtu hostů osob se host zavazuje předem oznámit ubytovateli při nástupu k ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem ohlášené osoby včetně dětí. Ubytování domácích zvířat podléhá předchozímu písemnému souhlasu ubytovatele a je zpoplatněno dle ceníku služeb ubytovatele.

 

5.2.Při nástupu k ubytování předloží host na recepci hotelu doklad totožnosti (například občanský průkaz, cestovní průkaz, nebo povolení k pobytu), podle něhož recepce hotelu ověří totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu ubytování potvrdí host podpisem na registrační kartě hotelu či v ubytovací knize ubytovatele. Identifikační údaje hosta z dokladu zapíše ubytovatel do knihy hostů. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být prodloužena zápisem v ubytovací knize ubytovatele či na registrační kartě hotelu.

 

5.3.Při nástupu, v průběhu nebo na konci ubytování host hradí cenu ubytování dle čl. 3 těchto obchodních podmínek. Po uhrazení ceny ubytování vystaví ubytovatel k příslušné platbě daňový doklad, který předá nebo zašle hostovi.

 

5.4.Před nástupem k ubytování je ubytovatel oprávněn požádat hosta o předložení platné platební karty, jejím oprávněným držitelem bude host, a to za účelem provedení předběžné autorizace (blokace) platby předpokládané ceny ubytování a souvisejících služeb. Host souhlasí s tím, aby při ukončení ubytování mohl ubytovatel konečnou cenu ubytování a souvisejících služeb vyúčtovat prostřednictvím bankovního účtu hosta. Předložením platební karty host souhlasí s poskytnutím údajů platební karty ubytovateli (typ/vydavatel karty, držitel/majitel, datum expirace, číslo karty, bezpečnostní kód karty), které jsou potřebné pro provedení předběžné autorizace platby ve výši předpokládané ceny ubytování a souvisejících služeb (účel poskytnutí).

6. Reklamace

 

6.1. Host je povinen uplatnit případnou reklamaci ubytování nebo souvisejících služeb ihned po zjištění závady na recepci ubytovatele, aby mohla být zjednána náprava. Odstranění závady či nedostatku je ubytovatel povinen provést bez zbytečných průtahů přiměřeně dané situaci. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, sepíše ubytovatel spolu s hostem protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření ubytovatele, případně pracovníka recepce ubytovatele. Na opožděné a neodůvodněné reklamace nebude brán zřetel. V případě rozdílných stanovisek ubytovatele a hosta, na základě, kterých nebude možné reklamaci jednoznačně vyřešit, souhlasí host s tím, aby vyřešení reklamace náleželo ubytovateli.

 

6.2. Ubytovatel je povinen na reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.

 

6.3. Předmětem reklamace může být pouze nefunkční vybavení, podstatné technické závady, nekvalitní služby, nebo související služby v neúplném rozsahu byly-li tyto služby součástí smluvního vztahu.

 

6.4. Pokud host nevyužije z důvodů na své straně objednané a rezervované ubytování nebo související služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu z ceny ubytování
a souvisejících služeb.

 

 

6.5. Host je povinen oznámit reklamaci ubytování a souvisejících služeb pouze v průběhu jejich čerpání. Na reklamace uskutečněné po ukončení ubytování a čerpání souvisejících služeb nebude brát vzhledem k povaze poskytovaných služeb zřetel.

29. Společnost Handy corp. s.r.o. Pod Kalvárií 126, 763 61 Napajedla (dále jen "Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, online portálů a pod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (déle jen "smlouva") a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, účel pobytu, číslo občanského průkazu, nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

30. Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež hotelu poskytnul. Hotel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřrad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

bottom of page